Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

”OLOGIER”

samt andra vetenskaper, kunskapsgrenar och konstfärdigheter 

ORDLISTA OCH SÖKORD 

1999 © ROLAND PALMQUIST 

Bruksanvisning

Att ord som ornitologi och hippologi har med fåglar respektive hästar att göra, det är fakta som de flesta har klart för sig, men vad heter vetenskapen eller kunskapen om valar eller om loppor för att nu ta ett par ytterligheter?     

   Det är exempel på ett par sanningar man får lärdom om i den här listan och det är dessutom mycket enkelt att söka upp orden och skaffa sig kunskapen. Men det handlar inte enbart om djur, för av undertiteln framgår att tusentals vetenskapsgrenar och konstfärdigheter förklaras.     

   I del 1 finns de flesta ”-ologier” och andra vetenskaper i alfabetisk ordning. Vill man hitta förklaringen till ett speciellt ”vetenskapsord”, så bör det rimligen finnas med i första delen, som omfattar drygt 2 500 uppslagsord.     Om man vill söka rätt på det ”finare” ordet för en viss vetenskap, kunskapsgren eller konstfärdighet så finns det närmare 10 000 sökord eller sökbegrepp i del 2, vilka sannolikt hjälper en på traven. Gör gärna ett försök med en gång! 

* 

För vem är den här ordlistan lämpad? För alla och envar kan man påstå så jag hoppas också att just du kommer att få nytta och nöje av min lista. 

Roland Palmquist (Ordsamlare)       

Klicka på länkarna nedan till de två delarna!

Länk: Del 1 - ”Ologier” i bokstavsordning

 

Länk: Del 2 - Sökord och sökbegrepp

 

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se