Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Det brinner i knutarna i Roslagen år 1719

PÅ DEN HÄR SIDAN återger jag en del av det material som jag har samlat på mig under åren och som handlar om den katastrof, som inträffade i det vackra Roslagen sommaren 1719. Spännande läsning utlovas. Länkar nedan. 

Nästan hela Norrtälje stad blev nerbränd, liksom hundratals andra byar och gårdar, vilket satte sina förskräckande spår för lång tid framåt i hela roslagsbygden.

   Det har skrivits en hel del om det skräckfyllda anfallet mot vår kuststräcka, en del böcker finns det, liksom en lång rad artiklar i olika skrifter. Böckerna kan man oftast hitta i antikvariat och på bibliotek, medan tidskriftsartiklar och artiklar i årsskrifter och liknande kan vara svåra att hitta. Därför har jag publicerat ett antal sådana artiklar här på min hemsida.   Jag börjar med att länka en förteckning över referenslitteratur som jag sammanställt och jag tar förstås gärna emot kompletteringar till listan. Det är spännande läsning det handlar om, speciellt för oss rospiggar, som fortfarande kan hitta vissa spår efter katastrofen. 

 Länk - Referenslitteratur – Rysshärjningar i Roslagen 1719

Länk - Kort sammanfattning av ryssarnas besök i Roslagen

Länk - Om Arholma Ö och Idö - av Agnes Westerberg

Länk Om Arholma och Lidö - av Margareta Vestin 

Länk Om Arholma, Lidö och Vätö av Kerstin G:son Berg 

Länk - Om Blidö "Den stora händelsen" 

Länk - Om Börstil och Gräsö 

Länk - Om Frötuna - Rådmansö

Länk - Om Gräsö 

Länk - Om Ingmarsö, Husarö, Äpplarö och Brottö. "Ryssen kommer!"

Länk - Om Ljusterö - "Härjades Hummelmora av ryssarna 1719"

Länk - Om Länna (Blidö) och Riala

Länk - Om Norrtälje - "Från staden förhärjande... " av Carl M. Kjellberg

Länk - Om Norrtälje - utdrag ur F.V. Radloffs ”Beskrivning över Roslagen”

Länk - Om Norrtälje - Gevärsfaktoriet jämnades med marken 

Länk - Om Penningby / Väsby / Solö

Länk - Om Riala - Försökte ryssen stjäla storklockan i Riala kyrka?

Länk - Om Rådmansö/Rävsnäs - "Roslagsby 1719"

Länk - Om Rådmansö - Länsman Lindberg utsattes för ryssarnas tortyr

Länk - Om Singö - av E. Alfred Jansson

Länk - Om Väddö med flera platser - av Edvin Gustavsson

Länk - Om Väddö med omnejd - av Urban Rejle

Länk - Om Väddö och Grisslehamn - av Vilhelm Mattsson

Länk - Om Öregrund och Östhammar - av Stig Sandelin

Länk - Om Östanå slott & Wira bruk - ”Skärgårdskrig 1719”, av Erik Jonsson

- - - - -

Länk - Om speciella personer - Båtsman Storm 

Länk - Om speciella personer - Generalmajor Zöge

Länk - Om speciella personer - Stefan Löfving 

- - - - -

Länk - Om tiden efter ryssbesöket - Kritik över 1719

Länk - Om krigsparternas inverkan på befolkningen

Länk - Om traditioner och källor

 

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se