Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Morabo långseglade  redan på 1400-talet 

Ungefär så här kan båten det handlar om ha sett ut.

Länk: Långseglande Morabo på 1400-talet

NÄR  DEN  NUMERA bortgångne hembygdsforskaren Åke Söderman i Mora forskade om Länna-bygdens historia så kom en av de äldsta och kanske mest intressanta historierna från bygden fram. Det handlar om en karl som var sjöman med egen pålitlig farkost och som levde här i vår by för över 500 år sedan, alltså i slutet av medeltiden.

Med hjälp av länken här ovan hittar du den lilla historian.