Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

M/f Maj från Mora hade många uppdrag på sjön

ROSLAGSBÖNDERNA  VAR  UPPFININGSRIKA och skickliga på att ta till vara de sysslor och uppdrag som kunde ge bidrag till försörjning av familjen. Man lät bland mycket annat bygga eller köpa skutor, med vilka man kunde frakta varor runt om i regionen och man gjorde det dessutom åt många olika uppdragsgivare.

Varmt välkomna vedskutor

Ved för eldning var en av de huvudsakliga produkterna som det fanns god avsättning för inne i Stockholm. Detta gällde främst under första halvan av 1900-talet. De två världskrigen under den perioden gjorde att importen av kol stryptes drastiskt vissa tider och folk måste ju nödvändigtvis värma upp sina bostäder. Därför var de pigga rospiggarnas vedskutor varmt välkomna till huvudstaden i dubbel mening.

Finansiering och mäklarhjälp

Skutskepparna köpte upp ved i sina hemtrakter, ved som var färdig för lastning, eller emellanåt på rot för engen avverkning. Där hade bankerna en viktig uppgift. Ifall nu skepparna inte hade tillräckligt med eget kapital tillgängligt så lånade de pengar av sin bank till en last eller två och så snart veden hade avyttrats så betalade man tillbaka sina lån.

   I Stockholm fanns det dessutom skeppsmäklare vilka åtog sig att skaffa fraktbåtar för alla möjliga typer av gods. Man kan nog påstå att de segel- eller mororskutor, vilka utförde dessa nödvändiga jobb var föregångare till alla dagens långtradare på vägarna som sköter det mesta av transporterna. Järnvägen utvecklades också och under den andra halvan av 1900-talet försvann skutorna ganska raskt från våra farvatten.

M/f Maj var utan tvekan ett elegant fartyg. Lastningskapaciteten var uppenbarligen omkring 50 ton enligt lastrapporterna.

Intressanta lastrapporter

Från noggranna noteringar i ett häfte som innehåller lastrapporter för M/f Maj från Mora by kan man av de slumpvis valda utdragen (se länken nedan) få ett begrepp om vilka typer av varor man fraktade och vilka rutterna var. Intäkterna för respektive fraktuppdrag visar mycket tydligt att penningvärdet har förändrats på ett dramatiskt vis under de senaste 75 åren.

   Tack vare det välbevarade häftet med ett stort antal noterade rapporter och som Rune Johansson i Mora by har kvar efter sin far Johan Johansson så har exemplen i den lista som min hittar via länken kunnat visas för oss efterkommande bilfantaster. Hur trevligt det skulle ha varit att fortfarande få skåda ett antal lastskutor liggande i Moreviken ...

Skepparen Johan Johansson här ombord på "Maj" med sin medhjälpare Arvid Karlsson. Johan var också skicklig fiskare och visar upp en dagsfångst.

 

Roland Palmquist text

Länk: Exempel på lastrapporter för M/f Maj 1937 - 1940

.