Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Josua Johansson i Mora och hans anhöriga

JOSUA JOHANSSON (Johannesson enligt födelseboken) föddes 1837-05-19 på Gunnagården i den lilla byn Warred i Länghems socken, som ligger i den riktiga Sjuhäradsbygden i södra Västergötland. Han hade ingen håg för jordbruket utan startade i stället vid 22 års ålder egen handelsverksamhet.

Utan håg för jordbruket

Han var äldst av fyra syskon och i början av 1850-talet, då han var i de tidiga tonåren, flyttade hela familjen till grannsocknen Hillared och till en ny gård. Efter några år dog fadern Johannes Carlsson. Josua var 22 år då, men tydligen kände han inte för att bli jordbrukare vid den tiden, eftersom han vid samma tid flyttade till närbelägna Kinna. Han började i stället bedriva handel med Kinna som utgångspunkt. Han själv och yngre brodern Johan Mårten reste uppåt landet tillsammans, men han var fortfarande skriven hos sin mor Maja Lisa Johansdotter i Hillared år 1865.

Ingen vanlig gårdfarihandlare

Josua var alltså en äkta västgötaknalle och som sådan handlade han med lokalt tillverkade produkter över stora delar av Sverige. Vissa privilegier följde med titeln ”knalle” och det var alltså ingen vanlig gårdfarihandlare, västgötaknalle fick nämligen bara handelsmän från Sjuhäradsbygden kalla sig. Han köpte och sålde textilier, produkter som var grunden för den en gång så blomstrande industrin i boråstrakten.

Han fick flickan och en kyrkvärdstitel (och jobbet med gården)

Under en av sina resor i Mälardalen med omnejd träffade så Josua sin blivande hustru år 1837. Det var bonddottern Carolina Jansdotter i Mora by i Länna socken. Helt uppenbart föll den blivande svärsonen Carolinas far på läppen, för året därpå när knallen åtkom till bygden så blev det giftermål och flytt till Mora. Han fick där ganska omgående lov att ta över skötseln av gården åt sin svärfader.
   Hans yngre broder Johan Mårten bosatte sig ungefär samtidigt på Blidö, där han så småningom drev en diversehandel.
   Skötseln av gården i Mora tycks Jusua ha klarat av på ett mycket gott sätt, han hade ju själv vuxit upp på en bondgård och med gott renommé kunde han dessutom bli utsedd till kyrkvärd i socknen.

Hustrun var en riktig bonddotter

Hustrun Carolina Jansdotter föddes i Mora 1846-01-26 och var alltså nio år yngre än sin stilige make. Hennes far var alltså bonden och nämndemannen Jan Ersson och hans hustru Christina Jansdotter och dottern växte upp på gården i Mora, vilken hon aldrig behövde lämna för att, som så många andra unga flickor, arbeta som piga i något annat hushåll.
   Det var i mitten av 1860-talet som Josua kom in i hennes liv. De blev alltså gifta och Carolina födde dem sju barn, vilka samtliga var födda i Mora by:

Selma Ingeborg 1869 – 1883 (hon dog ung)

Alma Olivia 1872 – 1960 och gift med Carl Gustaf Johansson

Matilda Malvina 1874 – 1937 och gift med Johan August Jansson

Fanny Carolina 1877 – 1946 ogift

Anna Elisabet 1880 – 1964 och gift med Johan Erik Jansson

Johan Richard 1883 – 1969 och gift med Frida Wilhelmina Lindstedt

Herman Eugén 1886 – 1963 och gift med Anna Amalia Fredriksson

 

Hustrun Carolina gick bort tidigt

Äldsta dottern Selma fick lungsot och dog bara drygt 13 år gammal. Dottern Fanny föddes med det ena benet ett par decimeter kortare än det andra och tvingades gå med krycka livet igenom. Kanske var det därför hon förblev ogift. Hon arbetade som sömmerska och bodde kvar i Mora under hela sin levnad.
   Fru Carolina skötte hushållet på gården och det var nog ett ganska hårt arbete. Hennes hälsa var inte den bästa och vid en ålder av endast 52 år gick hon bort den 23 november 1898. Hon begravdes i Länna. Yngste sonen Herman var då bara 12 år. Carolinas åldriga far levde fortfarande.

Yngsta barnen fick förmyndare

När Carolina gick bort fick de yngsta barnen förmyndare. Här följer ett utdrag ur ”förmyndareskapsprotokoll, hållet vid Lagtima Sommarting med Frötuna och Länna Skeppslag i Norrtelje den 9 Maj 1899”:

»I enlighet med förslag, som framställdes i sammanhang med ingifvande af bouppteckning efter Hemmansegaren Josua Johanssons i Mora aflidne hustru Carolina Johansson, förordnades Hemmansegaren Anders Petter Olsson i Lagboda till förmyndare för bemälte makars omyndiga barn Anna Elisabeth född den 19 januari 1880, Johan Richard, född den 28 Mars 1883 och Herman Eugén, född den 17 maj 1886, åliggande det Olsson att i utöfningen av denna befattning ställa sig lag och författningar till noggrann efterrättelse.«

   Josua byggde något år senare sig själv huset Johannesberg – tvärs över vägen från bondgården – ett hus som sonen Herman tog över efter sin far. Josua gick bort den 17 februari 1910 och han begravdes i Länna.

Alma i Gässbacken

Alla barnen – utom Fanny – gifte sig, Alma med snickaren Carl Gustaf Jansson och de byggde sig eget hus intill Gässbacken, där Josua hade avstyckat och sålt en tomt till paret. Priset för marken blev 200 kronor. Paret fick barnen:

Maria Elisabet 1902 – 1908 (död ung)

Hans Gustaf (Gösta) 1904 – 1952

Carl Adolf 1905 – 1993

Olga Olivia 1906 – 1997

Nils Ragnar 1908 – 1963

Knut Ludvig 1910 – 1990

Johan Gunnar 1915 – 1984

 

Matilda i Sundsta

Matilda flyttade till Sundsta i Husby-Sjuhundra socken och gifte sig med finsmeden och slöjdaren Johan August Jansson, son till en extra ordinarie båtsman i Harka, Frötuna socken. Paret fick barnen:

Erik Johan 1897 – 1961                                                                          

Sonja Maria Matilda 1899 – 1981

Marta Olivia 1901 – 1917 (död ung)

Sven Herman 1903 – 1973

Elisabet 1904 – 1922 (död ung)

Lilly Dorotea 1907 – 1944

Helge 1908 – 1995

Karl Gustav 1910 – 2004

Signhild Margareta 1911 – 1911 (död ung)

Elsa Viola 1912 - 2013 (101 år gammal!)

Nils Olof 1915 – 1983

 

Anna i Hästängen

Anna gifte sig också och flyttade till Hästängen. Hennes man var Johan Erik Jansson. De fick en dotter, nämligen Rut Elisabet född 1912.

 

Johan och Herman i Mora

Sonen Johan blev skutskeppare med egen skuta som hette ”Maj” (se särskild sida om Johan och skutan "Maj", men Johan övertog också så småningom  gården och gifte sig med Frida Wilhelmina Lindstedt. Paret fick barnen:

 Johan Uno 1909 – 2009 (nära 100 år gammal)

Vera Wilhelmina 1911 – 1978

Lars Albert Wilhelm 1915 – 1983

Aina Lovisa 1917 – 2010

Karin Pauline 1920 - 2015 

Rune Rikard 1924

Herman blev också skutskeppare med en egen skuta som hette ”Vivan”. (En särskild sida finns om ”Herman i Mora”, en speciell och humoristisk herre med många strängar på sin lyra.) Han gifte sig med Anna Amalia Fredriksson, som kom från Lohärads socken. Paret fick barnen:

Signe Linnéa 1907 – 1989 

Harry Eugen 1909 – 2010 (över 101 år gammal!)

Herman Elof 1912 – 1993

Karl Helge 1912 – 2001

Anna Maria (Maja) 1918 – 1935 (död ung)

 

 * * *

Josuas föräldrar

Josuas far, skattebonden Johannes Carlsson, föddes 1794-04-20 på en av Gunnagårdarna i Länghems socken. Han blev föräldralös redan 1811 och han, tillsammans med de två yngre syskonen, inackorderades hos en släkting i samma by. När Johannes kom upp i 20-årsåldern flyttade han till Ulricehamn, en stad som ligger cirka 25 kilometer norr om Länghem, och som var det centrala navet för den så kallade knallehandeln.
   År 1832 gifte sig Johannes med den 21 år yngre Maja Lisa Johansdotter från granngården i Länghem och då skrevs han som handelsbiträde i vigselboken. I och med giftermålet vände han alltså åter till hembygden och till en av Gunnagårdarna i Länghem.
   Johannes och familjen, som då bestod av föräldraparet och fyra barn, flyttade i början av 1850-talet till Hillared, som är en grannsocken till Länghem. De hade också med sig Johannes svärmor, Anna Johansdotter – änka sedan 1832 – och som faktiskt var jämnårig med Johannes. Paret köpte en gård i Hillared och Johannes arbetade som bonde där, och där dog också Johannes på Luciadagen 1859.

Gift med storbondens dotter

Josuas mor, Maja Lisa Johansdotter, föddes 1815-04-29 på en av Gunnagårdarna i Warred, Länghem. Hon var äldst av barnen i en skara på sex, alla barn till storbonden och lagmannen Johan Jonsson Wallgren och dennes hustru.
   Maja Lisa var bara 17 år då hon ”giftes bort” med den 21 år äldre Johannes Carlsson från granngården. Fem år gick innan första barnet kom, alltså sonen Josua. Paret fick ytterligare två söner och en dotter:

Josua 1837 – 1910 gift med Carolina Jansdotter
Carl Amadeus 1841 – 1865 ogift
Ida Maria 1845 – 1934 gift med Daniel Fredrik Dahlström
Johan Mårten 1847 – 1908 gift med Lovisa Amalia Wass
   Samtliga var födda i Warred, Gunnagården, Länghem.

Dvärgväxt broder

Sonen Carl Amadeus är kyrkbokförd som dvärg. Han gifte sig aldrig och han bodde hos släktingar i hela sitt liv, vilket blev ganska kort, eftersom han dog bara 25 år gammal.
   De andra bägge sönerna flyttade långt hemifrån. Josua till Länna och Johan Mårten till Blidö, båda var alltså bosatta i Stockholms län under resten av sina liv. Johan Mårten blev handlare – först i Furusund och senare vid Blidö säteri på Blidö. Han gifte sig med en kvinna från Stockholm, Lovisa Amalia Wass 1852 – 1927 och de fick fem barn. Ättlingar finns följaktligen kvar på Blidö än i dag.

Systern blev skräddarhustru

Dottern Ida Maria gifte sig med skräddaren Daniel Fredrik Dahlström 1833 – 1886 och de fick sju barn.
   Sedan Maja Lisa blivit änka 1859 drev hon gården i Hillared vidare utan hjälp av sönerna. Västgötaknallar hade ju fullt upp med att fara land och rike runt med häst och vagn.
   Hos dottern i grannsocknen Sexdrega tillbringade Maja Lisa sin ålderdom och där dog hon också och var då 80 år gammal. Var Maja Lisa respektive Johannes ligger begravda är okänt.

Carolinas föräldrar

Carolinas far, skattebonden, kyrkvärden och nämndemannen Johan (Jan) Ersson, föddes på fädernegården i Mora 1811. Som den äldste av sönerna fick han överta gården vid faderns död 1833. Han var alltså bara 22 år vid sitt stora ansvarstagande och precis nygift med Christina Jansdotter, som var en välbärgad bonddotter från byn Utanbro, som ligger några kilometer nordost om Mora.
   Fast Johan var inte heller direkt barskrapad. Gården han ärvde var värd 1 250 riksdaler (vilket torde motsvara cirka 450 000 kronor i dagens penningvärde) enligt bouppteckningen efter fadern, som dessutom ägde mark i grannbyn Slängsboda till ett värde av 850 riksdaler (cirka 300 000 kronor), totalt alltså en mycket aktningsvärd summa på den tiden.
Johan brukade sin gård fram till 1868, han var 57 år då, och därefter tog svärsonen Josua Johansson över rodret.

Bonden var inflytelserik i bygden

Johan Ersson måste ha varit en man med stort inflytande i bygden, eftersom han utsågs såväl till nämndeman som kyrkvärd. År 1867 hade han blivit änkling och det kanske påverkade beslutet att överlåta sin gård till dottern Carolina och hennes make Josua. Johan gifte alltså inte om sig, men han fortsatte att arbeta på gården av allt att döma.
   Sina sista år, när krafterna tröt, levde han som fördelsman på gården i Mora och han gick bort 1899 i den aktningsvärda åldern 88 år. Han begravdes på Länna kyrkogård, men någon gravsten lär inte finnas kvar.

Hustrun kom från Utanbro

Mor till Carolina var Christina Jansdotter, som föddes 1811 på en gård i Utanbro, Länna socken, där hennes far Jan Olofsson 1783 – 1836 var bonde. Men Carolinas mor, Anna Andersdotter 1787 – 1813 dog redan när Christina bara var två år. Modern dog alltså endast 26 år gammal i barnsäng, då Christinas enda syster föddes 1813 – 1814. Flickan dog en knapp månad gammal.
   Fadern gifte ganska snart om sig (i september 1814) med en kvinna som hette Brita Persdotter och Christina fick under åren 1816-1824 fem halvsyskon, tre flickor och två pojkar.

Paret hade två styvbarn

Christina flyttade hemifrån 1833 då hon gifte sig med Johan Ersson och kom så till Mora. Paret tog då till sig Christinas halvsyster Anna (född 1823) som fosterdotter eftersom Jan Olofssons andra hustru hade gått bort 1830. Anna blev piga i Mora.
   Enligt husförhörslängden hade paret i Mora också en fosterson som hette Petter Jansson och kom från Utanbro. Han var född 1828, men han kunde knappast ha varit en halvbror till Christina, eftersom namn och födelsedatum inte stämmer in. Petter står noterad som ”lärling i Mörtsunda” år 1838.

Många egna barn i familjen

Christina födde elva barn på 20 års tid i sitt äktenskap, men familjen drabbades mycket hårt av barnadödligheten. Ett mycket svårt slag måste det ha varit när samtliga av familjens dåvarande tre barn dog under en svart vecka i september 1838. Rödsoten (dysenteri) gick hårt fram i socknen den månaden och många barns livslåga slocknade. Av de elva barnen paret fick kom ytterligare tre att avlida innan de nått vuxen ålder. Här är namnen på barnen:

Anna Jansdotter (fosterdotter) 1823 – ?
Petter Jansson (fosterson) 1828 – ?
Anna Stina 1834 – 1838
Gossebarn 1835 – 1835
Carin 1836 – 1838
Jan Erik 1838 – 1838
Jan Erik (som fick namn efter döde brodern) 1839 – 1842
Anders Peter 1842 – 1918 gift med Margareta Jansdotter
Anna Christina 1844 – 1919 gift med A. P. Olsson
Carolina 1846 – 1898 gift med Josua Johansson
Maria 1848 – 1855
Wilhelmina 1849 – 1926 gift med Karl Erik Engström
Johanna 1854 – 1890 gift med Karl Gustaf Jansson

Christina gick bort vid 56 års ålder 1867 och begravdes på Länna kyrkogård.

Många av uppgifterna ovan härstammar från en släktutredning utförd av Ingela Ivansson Schembri i Rimbo. Jag är mycket tacksam mot Ingela för att hon ställt sin släktforskning till förfogande.

Roland Palmquist text