Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Godset Björnö i forna tider

AV EN REN HÄNDELSE HITTADE JAG för ett dussintal år sedan en historia i en bok på biblioteket i Norrtälje, där det bland annat berättas om Björnö.

   Boken heter Norrtäljetrakten under forntiden, författare är Erik Floderus och den är utgiven av Riksantikvarieämbetet 1945. Kanske kan det följande ge nutida invånare i Norrtälje och andra intresserade en lite tydligare bild av Björnö gods, liksom om ett par av vikingatida kämpar från Björnötrakten.

Björnö enligt Wikipedia

Björnö gods, egendom i Frötuna församling i Sjuhundra kontrakt cirka tre kilometer från Norrtälje. Gården ligger vid innersta delen av Norrtäljeviken.
På 1360-talet tillhörde Björnö Vasaätten. På 1500-talet kom egendomen i släkten Tre Rosors ägo. År 1672 kom det till släkten Bonde af Björnö. Släkten Bonde bildade Björnö fideikommiss, som var i kraft 1683-1833. Fideikommissen omfattade 3 160 hektar. Efter år 1833 växlade Björnö ägare ett antal gånger samt styckades så, att det år 1924 bara fanns kvar 1 278 hektar, varav 180 hektar var åker.

Platsens etymologi

Allra först vill jag citera och samtidigt bemöta ett påstående som finns i den lilla boken Norrtälje och dess ortsnamn, utgiven av Kulturnämnden Norrtälje 1968. I den skriver nämligen dess författare P. M. Lijsing:

   "Nära Mellingeholm ligger Björnö (11½ mantal). Förr var Björnö en ö, på vilken också byarna Görla (där kämpen Görils grav finns - min anm.) och Östhamra låg, den senare avhystes på 1800-talet. Dess husgrunder ser man på sluttningen mot Limmaren. På Björnö har man väl sett eller skjutit björn. Sådana fanns i Roslagen till långt in på 1700-talet. Namnet kan vara ganska gammalt."

   Jodå, säkert har man både sett och skjutit björnar där, men man blir onekligen något frågande inför denne ansedde experts (får man väl anse) utlåtande om namnet Björnö.

   Det finns ju en ”Björn Rivares hög” där! Mer naturligt vore väl att anta, att den forna ön har blivit uppkallad efter den gamla vikingen Björn?
Man vet ju att han hade sitt högsäte där.

   Belägg för min teori får man utan tvekan i den bok som nämndes i ingressen, där man kan läsa följande skrönor (?) om Björnö (här i något moderniserad version):

Björnö hade ett annat namn tidigare

Inspectoren Eric Svensson Hullt berättade år 1715 det han i sin tur hade hört av en gammal betjänt till Gustaf Banér, vilken i sin tur fått följande sig berättat av gamla bönder på trakten, vilka hört detta som en sägen av sina förfäder.

   Björnö har i gamla tider hetat Grims Oset, men det namnet blev ändrat av en gammal kämpe som hade bott där länge och som hette Björn Rivare. (Anmärkning: Os = åmynning; källdrag; ställe där å eller bäck rinner ut ur en sjö. Ordet ingår i flera nordiska ortnamn, t.ex. Västra Aros, nu Västerås, Osby, Oslo. Min anm.)

Björn Rivare blev dödad

Vid den tiden hade gården helt omslutits av vatten. Denne Björn Rivare blev dock slagen (dödad) av en man benämnd Sote Bragare (eller Bragar Sote), därför att Björn hade bortgivit sin till Sote bortlovade dotter till en annan man benämnd Hareker. (Det senare namnet kan troligen ha med namnet på byn Harka, frälse under Björnö, att göra. Min anm.)

   Detta hade skett medan Bragar Sote hade varit borta lång tid på sjöröveri, och Björn hade menat att Sote skulle vara omkommen. Denne Sote blev sedan förjagad av Hareker vid sin återkomst; men denne Hareker föll själv vid ett stort slag i Östergötland.

Var ligger Bärda Backen?

Den valplats där Björn Rivare blev slagen av Bragar Sote skall ha varit vid Strömsbron, som tidigare skall ha hetat Bärda Backen, till äventyrs Bardaga Backen, av det fornnordiska ”Bardagi”, vilket betyder kamp eller strid, och Björn hade sedan blivit lagd i hög öster om där Nyladorna är och denna hög kallas Björnshögen.

      

Björns hög ligger intill gamla landsvägen strax SO om Björnö

(Foto: Thomas Hagström). 

 

Som man ser finns det många mellanled innan historian når oss, men håll med om att beskrivningen ger oss spännande detaljer. Finns det någon bland alla släktforskare som vet mer om Bärda Backen eller Strömsbron? Det vore i så fall intressant att få veta.
   Björnö har, som nämnts ovan, haft andra spännande ägare också. Den mest namnkunnige är förstås Gustav Vasas far, den brutale och koleriske Erik Johansson Vasa. Han var svenskt riksråd och han ägde ett stort antal andra gods här i Roslagen och på andra håll under 1400-talet. Lindholmen i Vallentuna var ett av dem.

Roland Palmquist text