Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Många krutgubbar och -gummor i Roslagen

DEN ÅLDRING – I ORDETS RÄTTA BEMÄRKELSE – som haft den allra längsta livslängden i en av de släkter i Länna socken, som jag utforskat, hette Erik Andersson och var född 1595.
   Den gubben blev hela 105 år och levde på Södergården i Bergshamra. Han föddes alltså på 1500-talet och dog på 1700-talet. Inte mindre än imponerande sju regenter hann med att sitta på rikets tron under Erik Anderssons levnad:

  Sigismund I – kung 1592-1599

  Karl IX riksföreståndare 1599-1604  kung 1604-1611

  Gustav II Adolf kung 1611-1632

  Kristina I drottning 1632-1654

  Karl X Gustav kung 1654-1660

  Karl XI kung 1660-1697

  Karl XII kung 1697-1718

 

Min hustrus farbror, Harry Johansson i Backebo, Bergshamra, nådde den aktningsvärda åldern 101½ år – han avled i november 2010. Harrys kusin Uno Johansson blev 99 år och kusinen Elsa Viola Jansson blev 101 år. Biden är från Harrys 100-årsdag.

 

 

Fast det har tveklöst funnits fler personer, vilka lyckades bli riktigt gamla i Roslagen:


Doktor (senare professor) F. V. Radloff har i sin ”Beskrifning öfver Roslagen” (Roslagens Boktryckeri Aktiebolags Förlag, Norrtälje 1804) noterat, att det under 1700-talet i hela distriktet hade funnits 26 antecknade, som uppnått 100 års ålder och däröver.
   De äldsta av dem var: båtsman Lars Blom från Tuttboda i Skederid och som dog 1751 blev 108 år gammal; en hustru (namnet okänt) från Ösbyholm i Frötuna, som dog 1749 blev hela 110 år gammal; men allra äldst blev torparen Per Jansson i Putten, Bro socken (Roslags Bro), som gick bort 1745 vid 115 års ålder, vilket får anses vara anmärkningsvärt.
   Radloff skrev också om en man som finns beskriven i en gammal släktbok tillhörig gamle Arvid Trolle på Penningby. Det handlar om en man som hette Henrik Fleming, och som enligt uppgift skulle ha varit ägare till sätesgården på 1200-talet (fast då fanns inte slottet). Den mannen skulle ha haft kejsaren Henricus Asper som fadder. Fleming hade efter åtta års tjänst vid kejsaren Karl IV: s hov erhållit adelskap. Detta således vid 160 års ålder.

   Doktor Radloff som berättar detta i sin bok ”Beskrifning öfver Roslagen” tillägger att författaren av släktboken ”ej var synnerligen noggrann”. (Man antar att Penningby slott uppfördes i slutet av 1400-talet - så något är i grunden fel i det som skrivits om denne Fleming. RP:s anm.)

När det gäller stavningen av kunganamnen här ovan, så är den vedertagna regeln den, att exempelvis Carl med ”C” och Gustaf med ”f” ändras till den enklare stavningen efter regentens död. Vem visste väl det?

Roland Palmquist text