Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Originella båtsmansnamn i gamla tiders Sverige

 NÄR  MAN  LÄT VÄRVA  SIG till båtsman så ”ärvde” man oftast efternamnet som företrädaren i tjänsten hade haft. Båtsmännen erhöll alltså ett nummer, som motsvarade det nummer deras rote i kompaniet hade och dessutom oftast det särskilda båtsmansnamnet som sitt eget, vilket likaledes följde roten. 

    Oftast handlade det om korta tillnamn som gavs åt båtsmän, indelta soldater och dragoner inom krigsmakten. Traditionellt svenskt bruk av patrony-mikon (fadersnamn) och ett begränsat urval av förnamn gjorde, att det fanns behov av särskiljande tillnamn. Våra äldsta soldatnamn tillkom på 1500-talet.

    I slutet av 1800-talet blev det dock allt vanligare att man bytte till ett alldagligare namn än det ibland mer originella som båtsmannen oftast bar. Detta skedde oftast när båtsmannen fått avsked eller avgått på egen begäran.

   Namnsättningen för båtsmän vid inrättande av en ny rote sköttes oftast av den ansvarige vid värvningstillfället, det kunde vara en kapten eller en löjtnant. Det var inte ovanligt att namnet blev "beskrivande" eller blev anknutet till andra namn vid kompaniet, fanns båtsmännen Björk och Ek så kunde valet exempelvis bli Alm eller Ask.

   Dessvärre blev namnsättningen inte alltid helt lyckad. Se exemplen nedan på så kallade egenskapsnamn eller under kategorin "övriga namn". Vem skulle idag vilja heta "Fyllhund", "Enfaldig" eller "Örfil"? Listan nedan skulle kunna göras tio gånger så lång, men jag nöjer mig med följande:

Exempel på båtsmansnamn

Djur och växtnamn    Egenskapsnamn     Övriga kategorier

Björn                              Alfvarsam                Barfoth

Björnunge                     Altidglad                  Blylodh

Buffel                             Bister                         Brudswän

Bäfver                            Courage                    Clarinett

Ekorre                            Drucken                    Dalkarl

Elg                                  Ettrig                          Finskman

Humbla                         Enfaldig                     Flatterskalle

Mård                              Frusen                        Fyrboll

Abborre                         Fyllhund                    Gammelstöt

Gädda                            Jämtiock                     Glasbit

Giös                                Likagodh                    Gubbe

Makrill                           Menlös                        Habakuk

Valfisk                            Nykter                         Juhlbock

Ask                                 Näsvis                          Nygift

Asp                                 Rundh                          Pepparkorn

Björck                             Sachtmodig                 Silfverknapp

Kåhlhuvud                    Skåpråtta                     Skräck

Ljung                              Smutsig                       Urväder

Lönn                               Tagelswart                  Vingalen

Äpple                              Vrång                          Örfil

 

Vem skulle idag vilja heta Skåpråtta?

 

Roland Palmquist text