Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

De indelta soldaterna i byn Mörtebo

i Ockelbo socken, Gävleborgs län.

 

EFTERSOM FYRA AV MINA FÖRFÄDER har varit soldater och dessutom under en stor del av sina liv varit bosatta i byn Mörtebo i Ockelbo socken, har jag intresserat mig särskilt för den yrkesgrenen, liksom för själva byn Mörtebo. Soldaterna där tillhörde Hälsinge regemente och Ovansjö kompani. Upptagningsområde för kompaniet var socknarna Ockelbo, Järbo, Ovansjö, Hofors och Torsåker – alla i Gästrikland.      

Hälsinge regemente var ett infanteriregemente i svenska armén och härstammar från "norrlandsfänikorna", vilka organiserades under Gustav Vasas regering, och av dem bildades Landsregementet i Norrland 1617. År 1624, under kung Gustav II Adolfs regim, delades sedan regementet upp i tre mindre fältregementen, och från 1630 kom ett av dem att få namnet Hälsinge regemente, vilket bestod av åtta kompanier om 150 man. Soldaterna vapenövades första tiden i Florhed i Hälsingland men från år 1689 samlades man på mötesplatsen Mohed utanför Söderhamn i Hälsingland.    

Ovansjöbornas samlingsplats var Ovansjö kyrka i Kungsgården, där även kompaniets trossbod var belägen. Samlingsplatser fanns också vid Högbo kapell (Sandviken grundades ju först 1862) och vid Ockelbo kyrka och detta hade att göra med marschriktningen mot Hälsingland och Moheds exercisplats. Strax intill Ockelbo kyrka fanns det också en plats, där kompaniet brukade övernatta under sin marsch norrut. 

Med hjälp Generalmönsterrullor från Hälsinge regemente har jag kunnat spåra de flesta uppgifterna om de soldater som bodde och verkade i byn. Upplysningarna hittar man hos SVAR (Svensk Arkivinformation) och jag anger dem med [GR + årtal + SVAR: s sidnummer]. Tack vare CD-skivan ”Ockelbor” har jag också kunnat hitta kompletterande familjedata, medan vissa andra uppgifter kommer från Ockelbo Släktforskarförening (källa: 21 Gävle K Ark E: 42 Ovansjö kompani F3: 7 S 2864 8/12) och från Forskar-föreningen Släkt och Bygd i Bollnäs, som har tillgång till många uppgifter om Hälsinge regemente.  

I Ovansjö socken växte jag själv upp från späd ålder, men jag kom slutligen att rota mig i Bergshamra i Länna socken i Norrtälje kommun. I min nutida hembygd har jag som släktforskare gjort en grundlig inventering av alla båtsmän i Länna socken, vilket har varit både spännande och underhållande, och därför känns det naturligt att fortsätta min forskning kring soldaterna från mina anfäders hembygd.

Förteckningen över de nästan 120 soldaterna rymmer många kärva livsöden, även om det är rätt kortfattade fakta som kommit i dagen för en hel del av karlarna. I några fall finns också soldater med, som bodde i andra byar, men där rotebönder från Mörtebo var ansvariga. Beskrivningarna nedan gäller alltså de karlar och deras hustrur som helt säkert satte en extra färgklick i det annars – kan man förmoda – ganska grå bondesamhället. Läs också den särskilda förteckningen över soldaternas rotar i Ockelbo socken. 

Under krigstider fick soldaten vara beredd på att sätta liv och lem på spel. Som framgår nedan så har en del karlar i soldattorpen i Mörtebo tvingats bli ersatta förfärande ofta vissa tider. Plötslig död eller fångenskap hos fienden var realistiska alternativ att räkna med. Det mest plågsamma för familjen hemma i byn måste ha varit, när man inte alls fick veta vad som hade hänt med soldaten. 

Kommenderingar omnämns i texterna nedan. Soldaterna kunde nämligen bli utkommenderade på olika arbeten, framförallt under 1800-talet och det handlade främst om bevakningsuppdrag på fästningar eller byggnadsarbeten på de stora järnvägs-, väg- eller kanalbyggena på olika håll i vårt rike. Uppgifter om kommenderingarna kan man hitta i brödmönstringsrullor eller mönstringsrullor. Det kan också finnas särskilda kommendörrullor. Av dem framgår vart soldaten blivit kommenderad och hur länge han varit borta. Här kan man eventuellt få uppgifter om skador och om vilken utrustning han hade. 

Avskedet ur tjänsten skulle vara hedersamt, varför det oftast behövdes ett läkarintyg och mest var det nog fötter och ben som inte bar längre, varför man fick besöka läkaren. Att det blev en korrekt läkarbedömning var ytterst viktigt. Följande citerade slutord ur ett sådant läkarintyg från 1863 visar, att läkaren satte sin heder i pant på sin givna diagnos:

"... hvilket intygas ej blott på min redan aflagde embetsed utan äfven under denna min edelige förpliktelse; så sant mig Gud hjelpe till lif och själ.

Mohed den 27 juni 1863 --  G. Narenius/Regementsläkare"

Ifall soldaten inte skötte sig på det sätt reglementet föreskrev så blev soldaten straffad. I följande utdrag ur "Ofvansjö Kompanies Namn Rulla" kan vi se hur illa det kunde gå om soldaten frångick reglerna:

"Trumslagaren Nr X,  Namn: NN, Ålder: 34 6/12, Tjensteår: 17 ½, Arbetskommenderingar: 1847 Långholmen,  1848 Garnisonstjenst i Stockholm.

Afstraffad:

Flera gånger varnad för fylleri.

1843 3/4:  3 dygns arrest i mörkt rum för fylleri i tjensten.

1844 31/3:  3 dygns arrest i mörkt rum för fylleri och olofligt uteblivande.

1846 1/4:   2:e dygns arrest i mörkt rum för fylleri.

1847 22/11:  16 prygel för fylleri på vakt.

1848 1/9:  30 prygel för fylleri på vakt.

1849 23/12:  15 prygel för fylleri.

1853 15/6:  X dygns arrest i mörkt rum för fylleri .

Mohed den 21 Juni 1853 -  NN  - Kompani Befälhavare

1853 - 21/6:  Kasserad för liderlighet och opålitligt uppförande, oaktat erhållna

varningar och bestraffningar.


 

Soldater med anknytning till byn Mörtebo

(exempel ur mina förteckningar):

 

Soldatrote # 109  - Mörtebo 1/Mörtebo 2 

Soldat # 109 Andersson, Per, bodde i Mörtebo, med säkerhet från 1684 till 1695. Han blev soldat 1675; dödsår okänt. Rotebönder (19: e roten) var Jon Nilsson och Lars Nilsson, båda i Mörtebo. [GR 1684-246.] 

Soldat # 109 Siöman Danielsson, Anders, bodde i Mörtebo, troligen från 1709; Han var född 1684 i Ockelbo (X); soldat 1709-10-14; ogift; deltog i fälttåget i Pommern; ”Död eller fången vid Stralsund”; avskriven 1716-06-08. ”Kan intet hantverk”, står det noterat. Ersatt av följande. [GR 1712-235 och GR 1715/1717-165.] 

Soldat # 109 Hansson, Olof , ”bonde i Mo”, bodde i Mörtebo endast i ett år. Han var född 1694 i Gästrikland (X); soldat 1716-06-08; avsked 1717-09-24 ”då han för sig inställde nästföljande”. [GR 1715/1717-165.] 

Soldat # 109 Malmberg Hansson, Anders, bodde i Mörtebo från 1717. Han var född 1695 (okänt var); soldat 1717-09-24; deltog i Armfeltska fälttåget i Norge 1718-1719; död ”av frost på fjället” under återmarschen från Norge. ”Mundering och gevär tillika borta”, enligt rullan. Dödsdatum var omkring nyåret 1719. Han var troligen ogift. [GR 1719-368.]          

Soldat # 109 Östberg Nilsson, Matts, bodde i Mörtebo från 1719 till ca 1721. Han var född 1689 i Gästrikland (X); soldat 1709; gift; avsked ca 1728 (skadad förmår inte marschera). [GR 1720-315 och GR 1721-316.] 

Soldat # 109 Ulfsberg Karlsson, Per, bodde i Mörtebo från 1728 till sin död. Han var född 1698 i Gästrikland (X); soldat vid rote # 46 (Mo/Åmot) 1719-12-23; flyttad till # 109 1728-10-15; gift; bevistade fälttåget i Finland 1741-1742; död i Uppsala 1742-10-02. [GR 1744-251.] 

Soldat # 109 Ulfsberg Persson, Anders, bodde i Mörtebo från 1742 eller 1743 och till 1760. Han var född 1717 i Gästrikland (X); soldat 1742-12-10; ”tjänstgör vid pontonerna” 1760; kommenderad till Pommern men skadad vid marschen mellan (?) och Stralsund 1757. År 1761 var tjänst # 109 vakant. [GR 1744-251 och GR 1760-386.]  Han var gift, men hustruns namn är okänt.  

Soldat # 109 Ulfsberg Karlsson, Elof (Olof), bodde i Mörtebo från 1761. Han var född i Stockholm 1732; soldat 1760-07-09 vid rote # 101 (Wij/Östby); flyttad till # 109 1761-02-17; avsked 1767-09-10 såsom ”liten och svag”; dödsår okänt. [GR  1767-165 och GR 1774-352.] Han var gift, men hustruns namn är okänt. Paret fick under åren 1787 till 1794 en son och två döttrar med namnen Elofsson resp. Elofsdotter (se sonen, korpral Spjut, nedan). 

Soldat # 109 Klo Mickelsson, Johan, bodde i Mörtebo 1767-1768 men flyttade till # 93 . [GR 1774-352.]

Soldat # 109 Springfeldt (Springfelt) Danielsson, Olof, (som kan vara min farfars farfars farfar) bodde i Mörtebo # 109 från 1768. Han var född 1737 i Gästrikland (X); soldat 1758-05-22 vid rote # 103 (Ulfsta 2/Ulfsta 3); kroppslängd 178 cm; flyttad 1766-01-30 till rote # 93 (Mörtebo 3/Mo7) och därifrån till Mörtebo # 109 1768-12-10; avsked 1783-06-17 ”såsom sjuklig”; dödsår okänt. [GR 1774-352 och GR 1783-659.] Enligt [GR 1767-161] var Springfeldt gift och fick enligt mina egna spekulationer sonen Daniel Olofsson (namnlikheten stärker min teori) född 1767 i Ockelbo (X), vilken sedermera blev soldaten Daniel Lönn i rote # 88 (Mörtebo 4/Säbyggeby 7).  

Soldat # 109 Lang Larsson, Erik, bodde i Mörtebo från 1784 till ca 1805. Han var född 1761 i Gästrikland (X); soldat 1784-01-03; kroppslängd 178 cm; ”Sjuk i Åbo”, står noterat i rullan, varför Lang torde ha varit med i fälttåget till Finland 1788-1790; död i Ockelbo (X) 1837-01-13. [GR 1789-206 och GR 1805-278.]Han var gift med Anna Andersdotter med vilken han hade åtta barn, födda åren 1789-1801, bland dem dottern Karin Ersdotter (min farfars farmor), som fick barn med gardisten Olof Hjelm.  

Soldat # 109 Spjut Ersson (Elofsson?), Lars, korpral, bodde i Mörtebo från 1808, inflyttad från Hamrånge (X). Han var född 1787-05-29 i Ovansjö (X); kroppslängd 175 cm; kommenderad till Stockholm 1817; död 1832-08-06 i Ockelbo (X). [GR 1817-393 och GR 1830-310.] Han var son till soldaten Elof Ulfsberg Karlsson – moderns namn är okänt. Han var gift med Anna Persdotter och paret hade tre söner och en dotter. Änkan gifte om sig med Erik Olsson Olofsson. 

Soldat # 109 Munter Olsson, Jöns, bodde i Mörtebo från 1832 till 1855, inflyttad från Gävle. Han var född 1810-06-10 i Ockelbo (X); soldat 1828-12-08; kroppslängd 185 cm; flyttad till # 109 1832-11-26;  kommenderad till vägbygge i Karböle 1831; till Stockholm 1833; till Drottningholms instruktionsbataljon 1839; till Långholmen, Stockholm 1842 på bevakning samt till Stockholm i garnisonstjänst 1848; avsked 1855-07-30; död i Ockelbo 1860-05-01. [GR 1836-334 och 1857-361.] Han var gift med Anna Jansdotter Bergquist och paret hade tre söner och fyra döttrar.  

Soldat # 109 Munter Olofsson, Olof, (min farfars far) var soldat och bosatt i Mörtebo från 1855 till sin död. Han var född 1831-01-15 i Ockelbo (X); soldat 1855-07-30; kroppslängd 175 cm; utbildad till skarpskytt 1866; deltog aldrig i krigstjänst; kommenderad för bevakning på Långholmen i Stockholm vid två tillfällen; han deltog i läger på Ladugårdsgärde i Stockholm vid fyra olika tillfällen; hade bevakningsuppdrag i Gävle och Sundsvall: avsked i juni 1887 för ”kronisk reumatism och åldersbräcklighet” (vid 56 års ålder); anmäld till underhåll och fick vitsordet ”tjänt utmärkt väl”; död i Ockelbo (X) 1913-09-24. Han finns med i den sista rullan från 1884.  [GR 1857-361 och GR 1884-421.] Han var son till gardisten Olof Hjelm Lingvall Danielsson och Karin Ersdotter och gift med Margta Jonsdotter, född 1834-06-30 i Ockelbo (X), död 1909-12-28 i Ockelbo (X). Paret hade åtta barn, bland dem min farfar Per Alfred Palmqvist, född 1870-10-12. Soldattorpet, som Olof Munter och senare sonen Per Alfred bodde i, ägs idag av min kusin Marianne Sundberg i Åbyggeby, Ockelbo. 

  

Mina anfäder soldaten Olof Munter, sonen Per Alfred Palmqvist samt

Olofs hustru Margta Jonsdotter. 

 

Soldat # 109 Palm Pettersson, Karl Walfrid, bodde i Ismyren, Mörtebo, från 1887 till 1901. Han var född i Ockelbo (X) 1865-10-16; soldat 1887-10-12; kroppslängd 170 cm; godkänd i förberedande korpralskolan 1892 (?); korpralskolan 1895; vicekorpral 1895-09-05; korpral 1896; avsked 1901-09-04; dödsår okänt.Han var son till Per Persson Pettersson och Karolina Molander och gifte sig 1894-12-02 med Brita Larsdotter, född 1866-10-26. Paret fick två döttrar (tvillingar) och två söner under åren 1896-1901. Han avled i Säbyggeby, Ockelbo (datum okänt). I CD-skivan ”Ockelbor” finns noterat: ”Tillverkare av Ockelbobrödet”. 

Gardist Hjelm Lingvall Danielsson, Olof, tidigare soldat # 47 och # 26 i Ovansjö kompani, (min farfars farfar) bodde enligt uppgift i Mörtebo. Han var född 1797 i Gästrikland; han blev soldat 1818-01-24 vid rote # 47 (Wij 1/Nordanåsbo 3); flyttad till # 26 (Gäveränge 1/Mojsjön 2) från 1818-05-31 (namnet skrevs då Olof Hjälm [Hjelm] Danielsson, skomakare); kroppslängd 185 cm; vicekorpral 1826; sekundkorpral 1828; kommenderad på kronoarbeten till Ljunga älv 1820, Väddö kanal 1821, Hjälmare kanal 1822, Vanäs fästning (Karlsborg) 1824; han fick interimsavsked 1833-06-01; därefter, 1833-07-18, blev Olof Hjelm gardist vid Kungl. Liv-Gardes Regementet i Stockholm och blev nr 30 vid major Charles Emil Rudbecks kompani - "anvärvad för kompanichefens räkning" - för en tid av sex år, 1839-07-18 "recapitulerad på 3 år". Hjelm dog i Ockelbo 1863. Han var son till soldaten Daniel Lönn Olofsson i Mörtebo och hans hustru Margta Simonsdotter. Han hade barnen Karin Olsdotter, född 1823-01-18 och Olof Olofsson Munter, född 1831-01-15 (sedermera soldat # 109, se ovan), med Karin Ersdotter (min farfars farmor), född 1794-08-22, död 1876-09-12, men han gifte sig 1826-01-01 med Anna Andersdotter, född 1780-06-05, änka efter soldat # 93 Johan Molin Persson, varför barnen måste ha varit födda utanför äktenskapet. Anna Andersdotter dog 1864-12-06, ”hustru till avflyttade gardisten Olof Hjelm”, enligt bouppteckning F 1864. Karin Ersdotter står som piga i Mörtebo och var förmodligen dotter till soldat # 109 Erik Lang Larsson i Mörtebo (se ovan). 

Roland Palmquist text

Länk till förteckning över Mörtebo-soldater

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se

Klicka på bilden för att förstora den. Se bildtexten på startsidan.

Hälsinge regementes kompaniområden i Gästrikland och Hälsingland. Socknarna längs kusten hade egna båtsmän i stället för soldater. Klicka på bilden för större bild.

Ungefär så här såg Hälsinge regementes uniformer ut från allra första början.

Soldattorpet i Skärpa, Mörtebo, där soldaten Olof Munter och hans familj bodde.

Soldattorp i Gästrikland - Torsåkers socken. Bilden tagen ca 1920.

Soldattorpet i Gäveränge i Ockelbo socken där min farfars farfar Olof Hjelm bodde.
 1