Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Båtsmän i Roslagen - Länna socken,

Norrtälje kommun, Stockholms län.

 

 

Båtsmän i Länna socken åren 1700-1900

En båtsman var fram till sekelskiftet 1899-1900 en sjöman i svenska flottan och motsvarade den indelte soldaten i armén med egen tjänstebostad, båtsmans-torpet, som uppfördes och fick underhåll av respektive rote. Från noteringar i Lännas husförhörslängder och dödböcker och tillgängliga uppgifter i mönstringsrullor och i Centrala Soldatregistret kan jag redogöra för 249 båtsmän och deras hustrur, som under åren 1700-1900 var bofasta i Länna socken.

 

 Båtsman Wax' torp i Landsboda, Länna socken, AB-län. Bilden är från början av 1950-talet - senare revs byggnaden. Lägg märke till hur nära intill byvägen torpet låg.

NÄR MAN LÄT VÄRVA SIG så ”ärvde” man oftast också efternamnet som företrädaren i tjänsten hade haft. I slutet av 1800-talet blev det allt vanligare att man bytte till ett alldagligare namn än det ibland mer originella som båtsmannen oftast bar. Totalt rör det sig om ett tjugotal rotar med dess skiftande inbyggare och ibland varierande boställen.    

     Lännas båtmän samlades med vissa mellanrum vid örlogsstationen i Stockholm, där man tjänade i land med olika uppgifter eller också deltog man i olika övningsseglatser. På land var det mest frågan om sysslor vid örlogsvarvet och till sjöss gällde så kallade släparbeten, alltså betjäning av kanoner, tjänst vid rodret eller arbete uppe bland master och segel.     

     På ett normalstort skepp fanns 70 korpraler och volontärer, 20 kofferdimatroser (vilka civilt tjänade i handelsflottan), 250 båtsmän, 110 soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar. Med båtsmännen hölls generalmönstringar under ledning av en högre officer ur amiralitetet. Före och efter uppfordringarna (inkallelserna) hölls också beklädnadsmönstringar av kompanichefen och landshövdingen.    

     Den som vill läsa mer om hur båtsmännen och deras familjer hade det rent allmänt ska gärna studera boken ”Svenska knektar” av Lars Ericson (Historiska Media 2004) som handlar om indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Dessutom rekommenderar jag intresserade att skaffa boken ”Rotebåtsmän - i kronans tjänst och hemma på roten” av Allan Streijffert. Boken ingår i Norrtälje Stadsarkivs skriftserie (ISSN 1402-5280) år 2001, och handlar om Norra Roslags 2:a kompani, alltså från den norra delen av Roslagen.    

     Av de 249 båtsmännen var 67 % gifta (166 man) och 19 av dem var gifta två gånger eller fler. Det visar sig dessutom att cika hälften av karlarna var gifta med hustrur som var äldre än dem själva, vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt. Men när en ung, nyvärvad båtsman skulle ta över ett torp så behövde han säkert en erfaren kvinna vid sin sida och då föll det sig ganska naturligt att han valde en något äldre hustru. Det hände säkert också, att unga båtsmän – precis som unga präster emellanåt fick göra med prästänkor – ”konserverade”båtsmansänkor, kanske till och med den kvinna som hade bott i torpet tidigare.    

     Jacob Ström i Clases torp var 20 år yngre än sin hustru Kierstin och Mats Wetterberg i Vättershaga var 22 år yngre än hustrun Lovisa. Största åldersskillnaden var det mellan Brita och hennes yngre make Jan Falk i Hammarby, det skilde hela 28 år dem emellan. Men det kunde förstås vara det motsatta förhållandet också. Anders Jansson Duvas andra hustru, Brita Stina i Sjöändan, var 19 år yngre än sin man och Carl Johan Wax i Landsboda var 27 år äldre än sin andra hustru Karolina, vilken i sin tur bara var två år äldre än Wax’ egen dotter från första äktenskapet. Wax’ före-trädare, Sven Ephraim Wax, var hela 28 år äldre än sin andra hustru Ulrika.

     Tjänstgöringsperioderna ganska skiftande för båtsmännen. Ett knappt tiotal man tjänade kronan i 35 till 50 år. Det var Johan Fredrik Silvian i Grovsta, Zacharias Hammarby från byn med samma namn, Mats Wetterberg i Vättershaga, Carl Johan Wax i Landsboda, Olof Malm på Högmarsö, Gustaf Wilhelm Fågel på Stomnarö och Erik Geting i Västerlisa.         

     Korpralen Anders Lögman i Gärdsnäs drunknade år 1851 och han var också den ende som noterats för att ha tilldelats medalj för tapperhet i fält. Båtsman Per Winter från Bergshamra rote, han var född 1780, är den ende i böckerna om vilken det står: ”Död i krig.”

     Avsked tog man på grund av ålder och sjukdom eller av andra skäl. Ingen enda blev avskedad på grund av misskötsel i tjänsten.

     Födelsedatum finns tyvärr inte alltid angivet i de tidigare årgångarna av husförhörslängderna som utgjort huvudskligt underlag för min forskning och samma sak gäller för båtsmannens respektive hustruns födelse-församling. Dödsår finns heller inte alltid angivet.

     I en anmärkningskolumn i presentationsmaterialet har jag tagit med de få noteringar som prästen gjort, liksom de dödsorsaker som finns antecknade.

     Den som är intresserad av den kompletta sammanställningen över båtsmännen och deras hustrur kan gå till förteckningen via länken längst ner på sidan, Kompletterande upplysningar om båtsmännen tar jag gärna emot. 

 

Följande namn redovisas:

Nr   Namn                            Rote                                    Boställe                        

1      Duva                            Issjö                                   Sjöändan

2      Ström/Lännby          Sneslinge                         Clases/Väsby

3      Norrby                        Norrby                              Norrby

4      Winter                         Bergshamra                     Bergshamra

5      Silvian                         Grovsta                             Grovsta

6      Falk/Hammarby      Hammarby                      Hammarby

7      Wetterberg                 Vettershaga                     Vättershaga

8      Morberg                      Mora                                  Stybbet

9      Lind/Norberg            Lagboda                           Vik

10    Lind/Wax                   Vaxtuna/Landsboda   Vaxtuna/Landsboda

11    Lögman/Löfman     Lögla/Gärdsnäs            Lögla/Gärdsnäs

12    Tysk                            Slängsboda/Eknö          Eknö/Slängsboda

13    Malm                          Högmarsö                         Hemmarö/Högmarsö

14    Ekman                        Svartnö                              Svartnö

15    Lind                             Blidö                                   Blidö

16    Wass                            Alsvik                                Alsvik, Blidö

17    Skåning                       Blidö                                   Blidö

18    Fågel                             Svartlöga/Stomnarö     Stomnarö

19    Roos                              Blidö                                  Blidö

20    Skog                              Blidö                                  Blidö

21    Ringbom                      Blidö                                  Blidö

22    Geting                          Vesterlisa                          Västerlisa/Addarsnäs

23    Holm/Grov                Grovsta                               Grovsta

24    Stare                            Hysingsvik                        Hysingsvik

25    Solman                       Solö                                      Solmans/Hysingsvik

26    Svart                            Svartnö/Grovstanäs      Grovstanäs

27    Lustig                          Väsby/Värn/Överby     Lustigs/Överby

 

Mora, Bergshamra i november 2006 - kompletterat i juni 2015

Roland Palmquist

E-post: roland.p2@tele2.se

 

 

Efterlysning:

Bilder på båtsmän och båtsmanstorp i Roslagen. Har du någon bild i dina gömmor så vill jag gärna låna den för skanning. Via e-post är enklast, men skickar du bilder via brev så garanterar jag att du får dem tillbaka per omgående. Helst vill jag ha din tillåtelse att publicera bilden på den här hemsidan.

Länk till Båtsmansförteckningen.

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se

Båtsman Olof Grofs hustru Brita Stina Ersdotter, född 1819. Paret bodde i Grovsta, Länna socken (AB-län) innan de flyttade till Rävsund i samma socken. Hon dog i byn Vik i Länna 1873 i smittkopporna, efter att ha vårdat sina barn som var sjuka av samma orsak. Bilden är från ca 1870.

Båtsmansuniform från 1872. Uniformeringen växlade ganska mycket och det var bönderna i roten som ansvarade för att båtsmannen hade uniform och övrig utrustning, men å andra sidan hade bönderna viss skattelättnad.

 1