Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Sockennamnens betydelse i Roslagen

SOCKEN ÄR ETT ÅLDERDOMLIGT NAMN på landsortsförsamling i folkkyrkor enligt äldre indelning (kyrksocken)  som också kom att få funktion som borgerlig landskommun (sockenkommun) och beskattningsenhet (jordebokssocken). Det var i Norden ett administrativt område bestående av flera intilliggande byar och tätorter. Våra socknar i Sverige hade en sockenkyrka och styrdes av sockenstämman. Man kan därför säga att socknarna var en föregångare till dagens kommuner.

Namnen på socknarna i Roslagen hade betydelser som idag kan verka svåra att förstå. Men med länken nedan hittar man en beskrivning av namnen och deras betydelser.

Sockennamnens betydelse på Roslagssocknarna.