Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

 

Frötuna kyrka - länk till beskrivning

Kyrkan är en av de allra äldsta i trakten. Dess äldsta del antas härstamma från 1100-talets senare hälft. Planen var helt rektangulär och kanske fanns det en absid - en halvrund eller mångkantig avslutning på koret -  med anslutning direkt till östra gaveln.

Läs mer om kyrkan och dess utformning via länken ovan.