Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Släktforskning kan aldrig bli trist...

   

är min privata logo, alltså en förkortning av mitt långa namn. Jag vill på ett enkelt sätt förmedla lite av vad jag kommit fram till i min soldat- och släktforskning, liksom en hel del fakta om Roslagen.

 

 

Främmande ord i släktforskningen 

Det används en hel del termer som kan verka främmande och därför ger jag här en del förklaringar, vilka kan vara till nytta.

"Släkt"

Någon fullt klar och entydig definition på detta begrepp finns troligen inte. Man kan definiera det som "en grupp människor vilka är befryndade genom gemensam manlig härstamning, jämte kvinnor ingifta i denna krets". Oftast bär också alla släktens medlemmar samma efternamn, släktnamnet. Det är nu för tiden inte villkorligt, sedan  den senaste namnlagen tillkom, och som ger barnen rätt att  ta moderns släktnamn som ogift som sitt efternamn

"Cognater" kallas alla avkomlingar till en gemensam stamfader.

"Agnater" är avkomlingar till en gemensam stamfader som härstammar från denne endast genom män.

"Kollateraler" kallas släktingar inom den generation som respektive person tillhör.

"Kusiner/tvåmänningar" är barn till syskon. 

"Sysslingar/tremänningar" är barn till kusiner (nästkusiner).

"Fyrmänningar" är barn till sysslingar. Här i Roslagen kan de också kallas "sysselungar". 


"Femmänningar" är barn till fyrmänningar. För fyr- och femmänningar används ibland benämningen brylling respektive pyssling, men båda begreppen sammanblandas ofta och bör därför inte begagnas i släktutredningar.

"Patronymikon (fadersnamn)" är namn som har bildats av faderns förnamn för att markera vem som är en individs far. Ett namn baserat på mödernets förnamn kallas följaktligen metronymikon (även matronymikon)

Exempel är de svenska son- och dotternamnen Andersson, Hansson, Johansson respektive Andersdotter, Hansdotter, Jansdotter.

   Patro- eller metronymika ärvs normalt inte av barnbarnen och bör därför inte förväxlas med dagens svenska -sonnamn, vilka en gång var patronymika, men som senare omvandlats till ärftliga efternamn eller familjenamn.


 

Bra länkar för den som vill släktforska

Här är några intressanta länkar för den som vill bekanta sig med källor att ösa ur när man börjar släktforska:

 

Militära länkar:
Centrala Soldatregistrets frågedatabas
Riksarivet
Svenskt Militärhisttoriskt Bibliotek
Hans Högmans hemsidor
Upplands regemente
Ovansjö kompani
Norrtälje Släktforskarförening
Svensk Arkivinformation (SVAR)
DIS Datorhjälp i släktforskningen
Nättidningen RÖTTER
Soldater i Hälsingland


Andra trevliga länkar:
http://www.blido.info (om Blidö i Roslagen)
Rö socken förr i tiden (intressant om Rö)
Länna Hembygdsfören. (om min hemsocken)
Väddöbygden
Gräsös interaktiva hemsida
Konstnär Bengt Norling i Bergshamra
urbanjohansson.se (om Sala med mera)
http://www.gavledraget.se (mycket om Gävle)

www.senneby-by.se

Ovanstående ingår i hemsidan: http://www.paroll.dinstudio.se

 

Ovansjö kompani i Hälsinge regemente är ett område jag specialiserat mig på. Jag har kartlagt ca 2 000 soldater som finns tillgängliga på den här hemsidan, på Disbyt och också i Centrala soldatregistret så småningom.