Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

F Å G L A R  -  Tomtskådning i Roslagen (sid 2)

Mina art-noteringar till och med år 2015.

Havsörnen

(Haliaeetus albicilla) har återerövrat Roslagen. Jag har faktiskt sett så många som sju örnar samtidigt, som svept över byn och Moreviken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfågel (Clangula nyemalis)

 

Bergfink(Fringilla montifringilla)

 

Björktrast (Turdus pilaris)

 

Blåmes (Parus caeruleus)

 

Bofink (Fringilla coelebs)

 

Brunand (Aythya ferina)

 

Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

 

Duvhök (Accipiter gentilis)

 

Ejder (Somateria mollissima)

 

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

 

Entita [Kärrmes] (Parus palustris)

 

Fasan (Phasianus colchicus)

 

Fiskgjuse (Pandion haliaëtus)

 

Fiskmås (Larus canus)

 

Fisktärna (Sterna hirundo)

 

Gransångare (Phylloscopus collybita)

 

Grågås (Anser anser)

Gråhäger [Häger] (Ardea cinerea)

Gråsiska (Acanthis flammea)

 

Gråsparv (Passer domesticus)

 

Gråspett (Picus canus)

 

Gråtrut (Larus argentatus)

 

Gräsand (Anasplatyrhynchos)

 

Grönfink (Chloris chloris)

 

Gröngöling (Picus viridis)

 

Grönsiska (Carduelis spinus)

 

Gulhämpling (Serinus serinus)

 

Gulsparv (Emberiza citrinella)

 

Gök (Cuculus canorus)

 

Göktyta (Jynx torquilla)

 

Havstrut (Larus marinus)

 

Havsörn (Haliaëtus albicilla)

 

Hussvala (Delichon urbica)

 

Järnsparv (Prunella modularis)

 

Kaja (Corvus monedula)

 

Kanadagås (Branta canadensis)

 

Kattuggla (Strix aluco) 

Knipa (Bucephala clangula)

   

Knölsvan (Cygnus olor)

 

Koltrast (Turdus merula)

 

Kornknarr (Crex crex)

 

Korp (Corvus corax)

 

Kricka (Anas crecca)

 

Kråka (Corvus corone)

 

Kungsfågel (Regulus regulus)

 

Kustsnäppa (Calidris canutus)

 

Ladusvala (Hirundo rustica)

 

Lärkfalk (Falco subbuteo)

 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

 

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

 

Näktergal (Luscinia luscinia)

 

 

 

Den 3 maj 2008 passerade en ovanligt förekommande LÄRKFALK (Falco subbuteo) över tomten.

   Den 5 (?) januari 2010 kalasade en flock på ca 12 trastar på rönnbär på vår tomt. I lokal-tv dagen därpå visade man en filmsnutt på en ovanlig fågelgäst i Stockholmstrakten, nämligen TAIGATRAST (Turdus ruficollis). Och precis så såg "mina" trastar ut. Tro det den som vill!

    En flock med ett 20-tal välkomna bofinkshannar kom  2011-04-12 och i sitt sällskap hade de en STENKNÄCK  för första gången på min tomt  liksom en BERGFINK (Fringilla montifringilla).

    Den 24 april 2012 hade vi en tjusig  ROSENFINK (Carpodacus erithrinus) vid fågelbordet för allra första gången.

    Den 18 mars 2015 passerade två exemplar av TÖRNSKATA vår tomt. Lätta att identifiera på lätet.

 

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se

 

Passa på att gå till en annan och lite ovanlig fågelsajt: www.rosocken.se vilket betyder Rö socken i Roslagen. Och när man ändå håller på så ska man gå in på en fantastisk sida om fåglar, nämligen www.birds.se, vilket är Stefan Hages hemsida.

Rödhaken

(Erithacus rubecula) är en annan av mina favoriter, som år efter år häckar inom vår tomtgräns.

 

 


  

Nötskrika (Garrulus glandarius)

 

Nötväcka (Sitta europaea)

 

Ormvråk (Buteo buteo)

 

Pilfink (Passer montanus)

 

Ringduva (Columba palumbus)

 

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

 

Rödhake (Erithacus rubecula)

 

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

 

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

 

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

 

Silltrut (Larus fuscus)

 

Silvertärna (Sterna paradisaea)

 

Skarv (Phalacrocorax carbo sinensis)

 

Skata(Pica pica)

 

Skogsduva (Columba oenas)

 

Skrattmås (Larus ridibundis)

 

Skräntärna (Hydroprogne caspia)

 

Skäggdopping (Podiceps cristatus)

 

Sothöna (Fulica atra)

 

Sparvhök (Accipiter nisus)

 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

 

Spillkråka (Dryocopus martius)

 

Stare (Sturnus vulgaris)

 

Steglits (Carduelis carduelis)

 

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

 

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

 

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

 

Storlom (Gavia arctica)

 

Storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)

 

Storskrake (Mergus merganser)

 

Strandskata (Haematopus ostralegus)

 

Större hackspett (Dendrocopos major)

 

Svarthätta (Sylvia atricapilla)

 

Svartmes (Parus ater)

 

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

 

Svärta (Melanitta fusca)

 

Sånglärka (Alauda arvensis)

 

Sångsvan (Sygnus sygnus)

 

Sädesärla (Motacilla alba)

 

Taigatrast (Turdus ruficollis)

 

Talgoxe (Parus major)

 

Talltita (Parus montanus)

 

Taltrast (Turdus philomelos)

 

Tofsmes (Parus cristatus)

 

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

 

Tornseglare [Tornsvala] (Apus apus)

 

Trana (Grus grus)

 

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

 

Törnskata (Lanius collurio)

 

Trädkrypare (Certhiafamiliaris)

 

Vigg (Aythya fuligula)

 

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)

 

Vitkindad gås (Branta leucopsis)